แผ่นสมาร์ทบอร์ดมีขนาดเท่าใด ใช้งานอะไรบ้าง

จากงานก่ออิฐฉาบปูน ผู้ผลิตในวงการวัสดุตกแต่งสถาปัตยกรรมได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาวัสดุประเภท ‘สมาร์ทบอร์ด’ ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหางานก่อสร้างด้วยอิฐและปูนเดิม บอร์ดแต่ละประเภทก็ใช้ส่วนประกอบที่ต่างกัน คุณสมบัติและความแข็งแรงจึงมีหลากหลาย ‘สมาร์ทบอร์ด’ และ ‘ซีเมนต์บอร์ด’ ต่างผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน แม้รูปลักษณ์ภายนอกและชื่อจะใกล้เคียงจนทำให้สับสนในการเลือกวัสดุ แท้จริงแล้วสองวัสดุนี้แตกต่างกันตั้งแต่ระดับโมเลกุล ซึ่งทำให้ต้องศึกษาข้อมูลก่อนจะเลือกใช้สมาร์ทบอร์ดหรือซีเม...
More