แผงบังแดด-แผงบังตาไวนิล

แผงบังตา

แผงบังตา

แผงบังตาไวนิล มี 2 แบบ

DAIMOND

•   หมายเหตุ : ทุกแบบมีขนาด 1.0 x 2.0 เมตร

SQUARE

แผงบังตา-บังแดดไวนีล